Black Belt(s)

Yondan (4Th DAN)

SLNAME
1SOMNATH PALCHOWDHURY
2SONA GHOSH
3SRISH KUMAR DE
4ARINDAM SIKDAR
5MANOJ SAHA
6PUNEET BHATTACHARYA
  

Sandan (3rd DAN)

SNNAME
1SUBHOJIT DHAR
2TARUN PODDAR
3 SANKAR SAHA
4 SINTU SONKAR
5 SATHEESH S.
6 SREETHU P.M.
7 RIPAN DAS
8 SUGHASAN KAILASAM
9 BIPLAB GHOSH
10 RAMKRISHNA NATH
11 RAJU SANTRA

 

Nidan (2nd DAN)

SNNAME
1 KRISHNENDU SEN
2 SUROJIT SAHA
3 AMIT MODAK
4 PARTHO CHATTERJEE
5 ANIRBAN GHOSH
6 MOBARAK ALI
7 SATTA SUNDAR SADHUKHAN
8 PRAKASH RATNE
9 SOUVIK RUDRA BISWAS
10 BUDIYUDDIPTO CHAKROBORTY
11 SADHAN MONDAL
12 DEBANGSHU SAHA
13 MUHAMMED RASIK V.V.
14 MOHAMED NOUFAL V.V.
15 ABDUL JALEEL K.
16 RIKUSHREE RAI BARUAH
17 ABHIJITH S. S.
18 ADERSH S.
19 BISWAJIT SONKAR
20  SATTYAJIT DAS
21 SUMIT KUMAR PODDAR
22 JOYJIT CHAKRABORY
23 ANUSTUP CHATTERJEE

Shodan (1ST DAN)